HbbTv – programatická reklama v televizi

Pokrok nezastavíš. A podobně, jako se objevila a rozvíjela programatická reklama, se musela nějakým způsobem posunout i reklama televizní. A když se začaly objevovat televize s internetem, pár chytrých hlav se dalo dohromady a rozšířili možnosti programatiky i na TV obrazovky.

Co to teda vlastně znamená?

Představte si televizní obrazovku jako dvě vrstvy na sobě. Na jedné, té spodní, běží nějaký pořad. A na té druhé, která je nad ní, máme možnost zobrazovat bannery různých formátů, dokonce i pouštět video spoty nebo otevírat jednoduché aplikace.

Co nám to přináší za možnosti?

Vlastně paralelu všech možných výhod, které má programatická reklama na počítačích a v mobilech, akorát převedená do televize. A tím myslíme například:

  • možnost geografického cílení
  • nákup po jednotlivých zobrazeních, tedy možnost realizace kampaně i v malých rozpočtech
Preview – otevření aplikace s video recepty stiskem červeného tlačítka
Preview aplikace s trailerem k filmu TENET

Pojďme do toho společně!

Naše realizace

Preview kampaně k filmu 1917, kde stiskem červeného tlačítka uživatel rovnou spustil trailer přímo na své TV obrazovce.
Scroll to Top