Wi-Fi marketing

WiFiAd

DigitalAd představuje nové inzertní možnosti sponzoringu Wi-Fi hotspotů na českých nádražích. 

Zásah více než 2,5 mil. uživatelů měsíčně.